Firma

Stručná história našej spoločnosti

Spoločnosť LASER servis, spol. s r.o. bola založená v roku 1996 a špecializuje sa na renováciu tonerov a kaziet do tlačiarní, faxov a zároveň poskytuje nákladnú vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu.

Postupom času sa spoločnosť prepracovala k vedúcim spoločnostiam na slovenskom trhu v oblasti profesionálnej renovácie tonerov, inkjetov a kaziet pre tlačiarne, faxy a kopírovacie stroje. Rozšírili sme ponuku o servis kancelárskej techniky, predaj papiera a originálneho spotrebného materiálu pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy, aby sme zákazníkovi poskytli úplnú starostlivosť o kancelársku techniku v plnom rozsahu.

Popis a rozsah služieb

  • profesionálna renovácia tonerov pre laserové tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy
  • profesionálna renovácia inkjetov pre atramentové tlačiarne a faxy
  • profesionálna renovácia kaziet pre ihličkové tlačiarne a registračné pokladne
  • predaj originálneho spotrebného materiálu do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov
  • predaj papiera
  • predaj tlačiarní a výpočtovej techniky
  • servis kancelárskej techniky
  • nákladná doprava – vnútroštátna, medzinárodná

Rozsahom služieb pokrývame celé územie Slovenskej republiky cez našich dealerov, alebo služby zabezpečujeme samy vlastnými prostriedkami.

Certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009

V roku 2003 sme začali zavádzať systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2009 v oblasti: „Renovácia a predaj náplní pre tlačiarne PC, kopírovacie stroje, faxy a servis kancelárskej techniky“, ktorého držiteľmi sme sa stali 16.2.2004. Získanie uvedeného certifikátu potvrdzuje, že spoločnosť LASER servis, spol. s r.o. má účelne vypracovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, v ktorom identifikuje všetky procesy požadované systémom manažérstva kvality. Prebiehajúce procesy v spoločnosti sú jednoznačne identifikované, jasne popísané a prísne sledované vo všetkých činnostiach podľa určenej organizačnej štruktúry. Všetky činnosti sú riadené, monitorované, analyzované a zlepšované, o všetkých činnostiach existujú záznamy. Tento vypracovaný systém vedie k včasnému identifikovaniu chýb a nedostatkov a k následnej náprave.

Certifikát systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005

Dňa 07.11.2006 naša spoločnosť vytvorila, zdokumentovala, implementovala systém environmentálneho manažérstva, kde sme stanovili environmentálnu politiku spoločnosti. Zavedením systému environmentálneho manažérstva Vás chceme ubezpečiť, že pri každej vytlačenej stránke našim výrobkom, spoločne myslíme na vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane.