Servis

Pri výmene tonerovej (atramentovej) náplne vo vašej tlačiarni alebo kopírke ste si určite všimli mierne alebo úplné znečistenie vnútra zariadenia vrstvou tonerového prachu alebo „vyliateho“ atramentu. Toto znečistenie Vám môže spôsobiť poruchu tlače Vášho zariadenia, a preto by ste mali prípadnej neskoršej oprave predísť a tým vynaložiť menšie výdavky na ich pravidelný servis.

 

Táto profylakcia (vyčistenie a nastavenie) by sa mala vykonávať minimálne 1 krát do roka podľa vyťaženia zariadenia.
Profylakciu vykonávame vlastnými technickými pracovníkmi. V spolupráci s autorizovanými servisnými partnermi značky HP, Canon a Xerox ponúkame záručný alebo pozáručný servis vo výhodných cenách.

Ak Vám laserová tlačiareň HP LJ 5L,6L, alebo HP LJ 1100 ťahá viacej papiera naraz, alebo neťahá papier
– tento problém odstránime v našej spoločnosti do 1 hodiny na počkanie za cenu 24,-Eur bez DPH. Nahlásenie opravy je potrebné konzultovať na obchodnom oddelení.

V cene je zahrnutá aj profylakcia tlačiarne.