O spoločnosti

 

Stručná história našej spoločnosti

Spoločnosť LASER servis, spol. s r.o. bola založená v roku 1996 a špecializuje sa na renováciu tonerov a kaziet do tlačiarní, faxov a zároveň poskytuje nákladnú vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu.

Postupom času sa spoločnosť prepracovala k vedúcim spoločnostiam na slovenskom trhu v oblasti profesionálnej renovácie tonerov, inkjetov a kaziet pre tlačiarne, faxy a kopírovacie stroje.

Rozšírili sme ponuku o servis kancelárskej techniky, predaj papiera a originálneho spotrebného materiálu pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy, aby sme zákazníkovi poskytli úplnú starostlivosť o kancelársku techniku v plnom rozsahu.

 

Popis a rozsah služieb

produkty2_web

 

  • profesionálna renovácia tonerov pre laserové tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy
  • profesionálna renovácia inkjetov pre atramentové tlačiarne a faxy
  • profesionálna renovácia kaziet pre ihličkové tlačiarne a registračné pokladne
  • predaj originálneho spotrebného materiálu do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov
  • predaj papiera
  • predaj tlačiarní a výpočtovej techniky
  • servis kancelárskej techniky
  • nákladná doprava – vnútroštátna, medzinárodná

 

Rozsahom služieb pokrývame celé územie Slovenskej republiky cez našich dealerov, alebo služby zabezpečujeme sami vlastnými prostriedkami.

 

Certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009

V roku 2003 sme začali zavádzať systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2009 v oblasti: „Renovácia a predaj náplní pre tlačiarne PC, kopírovacie stroje, faxy a servis kancelárskej techniky“, ktorého držiteľmi sme sa stali 16.2.2004.

Získanie uvedeného certifikátu potvrdzuje, že spoločnosť LASER servis, spol. s r.o. má účelne vypracovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, v ktorom identifikuje všetky procesy požadované systémom manažérstva kvality.

Prebiehajúce procesy v spoločnosti sú jednoznačne identifikované, jasne popísané a prísne sledované vo všetkých činnostiach podľa určenej organizačnej štruktúry.

Všetky činnosti sú riadené, monitorované, analyzované a zlepšované, o všetkých činnostiach existujú záznamy. Tento vypracovaný systém vedie k včasnému identifikovaniu chýb a nedostatkov a k následnej náprave.

 

Certifikát systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005

Dňa 07.11.2006 naša spoločnosť vytvorila, zdokumentovala a implementovala systém environmentálneho manažérstva, kde sme stanovili environmentálnu politiku spoločnosti.

Zavedením systému environmentálneho manažérstva Vás chceme ubezpečiť, že pri každej vytlačenej stránke našim výrobkom, spoločne myslíme na vzťah k životnému prostrediu a na jeho ochranu.

 

Informovanie o spracovaní OU